O nas

Fundacja Polska360 powstała w 2015 roku, jako organizacja łącząca pokoleniowo, historycznie oraz zgodnie wartościami patriotycznymi, polskich obywateli, przedstawicieli wielu środowisk, grup społecznych, a także Polonię rozsianą na całym świecie.

Mottem Fundacji jest chęć dostrzegania tego co łączy Polaków, bardziej niż tego co  dzieli, a szczególnym obszarem zainteresowania  jest spuścizna historyczna i kulturalna terenów Kresów Wschodnich II RP.

Jako organizacja z ponad 7-letnim doświadczeniem, prowadzimy zakrojone na szeroką skalę projekty kulturalne, edukacyjne, wystawiennicze oraz ukierunkowane na wsparcie polskiego biznesu, również tego poza granicami Kraju.

Fundacja jest ponadto właścicielem portalu polonijnego polska360.org oraz nadającej 24 godziny na dobę telewizji stremingowej TV Polska 360. Przekaz telewizyjny z naszej platformy dociera do ponad miliona osób miesięcznie!

Jesteśmy organizatorem koncertów, festiwali i eventów historycznych, kulturalnych i społecznych. Realizujemy filmy dokumentalne, w tym notacje biograficzne świadków polskiej historii.  Organizujemy obozy i warsztaty edukacyjne dla młodzieży polonijnej. Niesiemy bezpośrednią pomoc materialną polskim rodzinom pozostałym poza granicami Rzeczypospolitej. Wspieramy i zapewniamy specjalistyczną pomoc dzieciom z dawnych Kresów Wschodnich oraz uchodźcom z Ukrainy przebywającym w Polsce.

Główne obszary działań Fundacji Polska360:

  1. Upamiętnianie losów obywateli polskich zasłużonych w walce o niepodległość Polski w XX w.
  2. Organizacja uroczystości i koncertów patriotycznych.
  3. Działania edukacyjne w zakresie wsparcia i edukacji polskich dzieci i młodzieży z Litwy, Białorusi i Ukrainy.
  4. Działania promocyjne i popularyzatorskie, mające na celu promocję polskiego biznesu oraz myśli technologicznej na całym świecie.
  5. Działalność na rzecz Polonii na całym świecie – portal dla i o Polonii Polska360.org, telewizja internetowa 24h – TV Polska 360.
  6. Pomoc humanitarna dla Polaków z dawnych Kresów Wschodnich II RP.
  7. Pomoc humanitarna i organizacyjna dla uchodźców z Ukrainy.

Fundacja Polska360 – „Łączymy Polaków na całym świecie”