O nas

„JEŻELI JEST HISTORIA – MUSI BYĆ RÓWNIEŻ PAMIĘĆ”

Fundacja Polska360 powstała w 2015 r. z inicjatywy rodzin żołnierzy Armii Krajowej oraz Kresowian rozsianych po całym świecie. Prowadzimy zakrojone na szeroką skalę projekty kulturalne, edukacyjne i wystawiennicze. Jesteśmy organizatorem koncertów, festiwali i eventów historycznych. Realizujemy filmy dokumentalne w tym notacje biograficzne świadków polskiej historii. Utrwalamy i udostępniamy wielokulturowe dziedzictwo historyczne Rzeczypospolitej w ramach projektu digitalizacyjnego „Kresy Nieutracone”. Organizujemy obozy i warsztaty edukacyjne dla młodzieży polonijnej. Niesiemy bezpośrednią pomoc materialną polskim rodzinom pozostałym poza granicami Rzeczypospolitej. Wspieramy i zapewniamy specjalistyczną pomoc medyczną dla niepełnosprawnych dzieci z dawnych Kresów Wschodnich.