Aktualności

78 rocznica bitwy o Monte Cassino

W dniu dzisiejszym odbyły się w Warszawie obchody 78 rocznicy bitwy o Monte Cassino z udziałem delegacji naszej Fundacji. Uroczystości rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, sprawowanej przez Biskupa Polowego Wiesława Lechowicza. W jej trakcie modliliśmy się o spokój duszy poległych i zmarłych żołnierzy 2...

Solidarni z Ukrainą – wsparcie finansowe 💙💛

Od pierwszego dnia inwazji rosyjskiej na Ukrainę nasza Fundacja Polska360 pomaga uchodźcom przybywającym do Polski oraz wspiera środowiska polskie, które chcą pozostać lub muszą zostać na Ukrainie. Prowadzi zbiórki darów, które niezwłocznie przekazywaliśmy na granicę i za granicę. Jednakże chcemy pomóc uchodźcom długofalowo. Docelowo pragniemy objąć w okolicach Warszawy...

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W dniu dzisiejszym obchodzimy po raz jedenasty Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – działaczy i żołnierzy podziemia niepodległościowego, którzy sprzeciwili się powojennej okupacji sowieckiej naszego kraju, oderwaniu od Polski Kresów Wschodnich i wprowadzeniu rządów komunistycznych. Żołnierzami Wyklętymi – Niezłomnymi nazywamy ofiary stalinowskich zbrodni i więzień, ale pamiętajmy także, że nimi...

Projekt „Pamięć – Edukacja – Tożsamość” – II rok zakończony

Wraz z końcem roku kalendarzowego kończy się także w 2021 r. II rok realizacji przez naszą Fundację jej autorskiego projektu trzyletniego „Pamięć – Edukacja – Tożsamość” finansowanego ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. W jego...

Szlak Pamięci Nowogródzkiej AK – kontynuacja 2021 r.

W 2021 r. nasza Fundacja przy dalszym wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowała projekt „Szlak Pamięci Nowogródzkiej AK – kontynuacja”. Naszym zamierzeniem była, pomimo przedłużającej się pandemii COVID-19 oraz pogarszającej się sytuacji społeczno-politycznej na Białorusi, kontynuacja opracowania i upowszechnienia wiedzy na temat miejsc pamięci żołnierzy Nowogródzkiej AK...

„Tanecznym krokiem przez Polskę i Kresy” – relacja

W dniach 11-12.12.2021 r. odbyło się wydarzenie taneczno-muzyczne pt. „Tanecznym krokiem przez Polskę i Kresy” zorganizowane przez Fundację Polska360. Partnerami tego projektu byli: Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, Sokołowski Ośrodek Kultury, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem, Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie (Litwa), Fundacja Wsparcia Historii i Kultury Polskiej oraz...

Tanecznym krokiem przez Polskę i Kresy

Fundacja Polska360 pragnie zaprosić na wydarzenie taneczno-muzyczne pt. „Tanecznym krokiem przez Polskę i Kresy”. Projekt odbędzie się w dniach 11-12.12.2021 r.  w formule online. W trakcie wydarzenia swój dorobek zaprezentują artyści z terenów dawnych Kresów Wschodnich II RP oraz zespoły z Polski. Będzie to doskonała okazja do poznania polskich tańców tradycyjnych i ludowych. 11.12.2021...

Historia jednej piosenki oraz wspomnień Bohatera – relacja

„Historia jednej piosenki oraz wspomnień Bohatera” to projekt zorganizowany przez Fundację Polska360. Projekt składa się z dwóch części. Pierwszą z nich stanowi cykl audycji muzycznych, przybliżających pięć znanych polskich pieśni i piosenek patriotycznych. W dniach 26-30.11.2021 r.  ukazywały się kolejne odcinki poświęcone konkretnej pieśni o tematyce patriotycznej lub wojskowej....