Projekt „Pamięć – Edukacja – Tożsamość” – II rok zakończony

Zobacz także

Pracowity dzień w Ośrodku Polska360

Wczoraj w naszym Ośrodku Polska360 dla uchodźców z Ukrainy...

Szlak Pamięci Nowogródzkiej AK – kontynuacja 2021 r.

W 2021 r. nasza Fundacja przy dalszym wsparciu finansowym...

Zbiórka trwa

W dniu wczorajszym dary zebrane w Szkole Podstawowej nr...

Udostępnij

Wraz z końcem roku kalendarzowego kończy się także w 2021 r. II rok realizacji przez naszą Fundację jej autorskiego projektu trzyletniego „Pamięć – Edukacja – Tożsamość” finansowanego ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

W jego ramach zrealizowaliśmy z pożytkiem dla wszystkich zainteresowanych osób następujące webinary edukacyjne oraz wydarzenia patriotyczne (ich nagrania są nadal dostępne dla wszystkich chętnych – linki poniżej):

  • Webinar „Pamiętajmy o Sybirakach”, 10.02.2021 r.

10.02.2021 r. przypadła kolejna, 81 rocznica pierwszej masowej deportacji obywateli polskich z Kresów Wschodnich przez Sowietów w głąb ZSRR. Po niej przyszły następne – 13.04 i w maju/czerwcu 1940 r. oraz w czerwcu 1941 r. Kolejna fala represji sowieckich rozpoczęła się wraz z II okupacją Kresów Wschodnich przez ZSRR od 1944 r., a następnie odebraniem ich Polsce w 1945 r. i włączeniem do imperium Stalina. Represje obejmujące żołnierzy AK, a także kolejne tysiące Polaków pozostałych na Kresach trwały nadal także w latach 50-tych XX w. W szczególnym dniu tragicznej rocznicy zaprosiliśmy naszych widzów i zapraszamy Państwa do obejrzenia spotkania z wyjątkowymi gośćmi. Bohaterami kolejnego webinaru Polska360.org byli : Pani Krystyna Szypowska z Kanady, której mama deportowana była 10.02.1940 r. oraz polscy Sybiracy z Białorusi – ofiary represji sowieckich z lat 50-tych. Zachęcamy do obejrzenia. Pamiętajmy o Sybirakach ! Razem !

  • Webinar „Kresowi Żołnierze Niezłomni – ofiary stalinowskich represji”, 25.02.2021 r.

1 marca 2021 r.  obchodziliśmy po raz dziesiąty Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To ważne upamiętnienie żołnierzy podziemia niepodległościowego walczących z powojenną okupacją sowiecką terenów polskich. Wielu z nich dzięki temu świętu zostało już szeroko przypomnianych i upamiętnionych. Nadal na szerokie docenienie przez Polaków oczekują Kresowi Żołnierze Niezłomni, którzy o niepodległość Polski walczyli w czasie i po II wojnie światowej na Kresach Wschodnich II RP. O ich losach opowiedzieli na kolejnym webinarze portalu Polska360.org naszej Fundacji wybitni znawcy tematu – dr Kazimierz Krajewski oraz dr Tomasz Łabuszewski. Poznajmy razem Kresowych Żołnierzy Niezłomnych. Zasługują na naszą pamięć ! Zapraszamy Państwa do obejrzenia.

  • Wyjątkowy webinar z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 01.03.2021 r.

Na zakończenie obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – ponownie poprzez portal naszej Fundacji Polska360.org – mogliśmy spotkać się online 01.03.2021 r. o godz. 17.00 z kombatantkami AK – ppłk Stanisławą Kociełowicz i mjr Natalią Zarzycką. Ogromnie nam było miło posłuchać ich wspomnień i przesłania dla młodzieży. Bardzo ucieszyliśmy się także, słuchając pozdrowień Pani płk Weroniki Sebastianowicz, która z powodów technicznych nie mogła się z nami połączyć z Białorusi, ale której życiorys i losy rodziny przypomnieliśmy widzom. Jesteśmy także ogromnie wdzięczni za obecność na naszym spotkaniu i podzielenie się losami polskich rodzin, które pozostały na Kresach i za pomoc Armii Krajowej były represjonowane przez Sowietów członkom Stowarzyszenia Sybiraków i Ofiar Represji Politycznych na Białorusi na czele z Panią Heleną Giebień. Całość spotkania była dostępna poprzez Facebook dla wszystkich chętnych. Zapraszamy Państwa do obejrzenia jego transmisji i udostępniania :

  • Promocja kultury polskiej w Wielkiej Brytanii – rozmowa z amb. Arkadym Rzegockim – 25.03.21 r.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia rozmowy z Ambasadorem RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – dr hab. Arkadym Rzegockim zrealizowanej przez naszą Fundację na portalu Polska360.org w dniu 25.03.2021 r. Rozmawialiśmy wówczas z naszym gościem : o promocji kultury polskiej w Wielkiej Brytanii – tej z Kraju oraz też tworzonej przez artystów polonijnych, o aktywności polskich organizacji oraz szkół w upowszechnianiu dorobku artystycznego Polski, a także o ochronie polskiego dziedzictwa narodowego na terenie Wielkiej Brytanii. Rozmawialiśmy o największych wydarzeniach, które w ostatnich latach przybliżyły zarówno Rodakom, jak i Brytyjczykom na Wyspach polskich artystów z wielu dziedzin. Zachęcamy do obejrzenia.

  • Wywiad z Andrzejem Kołodziejem, działaczem „Solidarności” i „Solidarności Walczącej” w przeddzień 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, 12.12.2021 r

12.12.2021 r. portal Polska360.org zaprosił widzów na webinar w przeddzień 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Naszym gościem była legenda Solidarności Walczącej, wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r., sygnatariusz Porozumień Sierpniowych, członek Solidarności Walczącej, a po aresztowaniu K. Morawieckiego w listopadzie 1987 r. – przewodniczący Komitetu Wykonawczego organizacji – Pan Andrzej Kołodziej. Zapraszamy Państwa do obejrzenia tego spotkania w wyjątkowy wieczór przed 13 grudnia.

  • Porządkowanie grobów i upamiętnienie Kresowych Żołnierzy Niezłomnych wraz z młodzieżą licealną na cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie, 01.03.2021 r.

Uroczystości 1 marca 2021 r. rozpoczęliśmy od wizyty członków naszej Fundacji wraz z przedstawicielami PKP S.A., Fundacji Grupy PKP i Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK – partnerów tegorocznych obchodów na warszawskich Powązkach Wojskowych. W tym bardzo ważnym dla pamięci Żołnierzy Wyklętych miejscu odwiedziliśmy szereg indywidualnych grobów Łagierników i Żołnierzy Niezłomnych. Zapłonęły na nich znicze naszej pamięci o ich służbie na rzecz niepodległej Polski. Zwieńczeniem naszej wizyty na Powązkach Wojskowych było złożenie wiązanek kwiatów i modlitwa w intencji wszystkich Kresowych Żołnierzy Niezłomnych i Żołnierzy Wyklętych w Panteonie – Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych w kwaterze „Ł”. Szczegółowa pod datą marcową na naszej stronie internetowej Fundacji.

  • To tu padły pierwsze strzały – Szymankowo – Tczew, 1.09.2021 r. – transmisje online live uroczystości patriotycznych z okazji 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej i jej pierwszych ofiar – polskich kolejarzy i celników na stacji granicznej Szymankowo z Wolnym Miastem Gdańskiem oraz w obronie mostów tczewskich

  • 82 rocznica inwazji sowieckiej na Polskę – uroczystość z udziałem Sybiraków i kombatantów spod Pomnika Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, Warszawa, 17.09.2021 r.

Transmisja obchodów 82 rocznicy inwazji sowieckiej na Polskę – corocznych obchodów warszawskich.

Ponadto w ramach zadania zostało zdigitalizowanych przez członków Fundacji kolejnych 2000 zdjęć archiwalnych z Kresów Wschodnich z kolekcji prywatnych rodzin dawnych Kresowiaków w ramach realizowanego od 2016 r. projektu „Kresy Nieutracone” – zapraszamy na www.kresynieutracone.pl

Zarząd Fundacji

Projekt „Pamięć – edukacja – tożsamość” finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich