ŚWIĘTO ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH – KRESOWYCH ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH

Zobacz także

W naszym Ośrodku cały czas coś miłego się dzieje:)

Dzisiaj sprzątaliśmy teren, już wkrótce lato. W różny sposób też...

„Tanecznym krokiem przez Polskę i Kresy” – relacja

W dniach 11-12.12.2021 r. odbyło się wydarzenie taneczno-muzyczne pt....

Ośrodek Polska360 w Konstancinie – postępy prac, pierwsi podopieczni.

Dzięki wsparciu całego, naszego zespołu, wolontariuszy (także naszych podopiecznych...

Nasz dom dla uchodźców w TVP3

12.03.22 r. TVP3 wyemitowała reportaż z kończącego się remontu...

Udostępnij

(25.02-01.03.2021 R.)

9 marca 2021

Za nami, dziesiąte już obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święta także Kresowych Żołnierzy Niezłomnych – więźniów sowieckich łagrów za swą służbę w Armii Krajowej, a także tych, którzy po przedostaniu się na teren powojennej Polski stali się ofiarami komunistycznego systemu represji stalinowskich. Pomimo pandemii, z zachowaniem środków bezpieczeństwa, nie mogło nas zabraknąć przy grobach Łagierników, Żołnierzy Wyklętych. Pragnąc uhonorować kombatantów AK zorganizowaliśmy spotkanie online, a aby przybliżyć losy Kresowych Żołnierzy Niezłomnych – przygotowaliśmy wykład online na ich temat. Niech się niesie wieść – cisi bohaterowie zasługują na pamięć !

Tegoroczne obchody nasza Fundacja z powodu pandemii COVID-19 zmuszona było zrealizować bez  bezpośredniego udziału naszych kochanych weteranów i Sybiraków. Nie chcieliśmy bowiem narażać Ich na zagrożenie zachorowaniem. Starając się dotrzeć z informacjami o losach naszych Kresowych Żołnierzy Niezłomnych do wielu środowisk w Kraju i za granicą skupiliśmy się w tym roku na wydarzeniach w Internecie oraz kilkugodzinnej wizycie na Powązkach Wojskowych.

Nasze działania rocznicowe zainicjował w tym roku webinar/ wykład online 25.02.2021 r. wybitnych znawców tematyki Kresowych Żołnierzy Wyklętych – Panów dr Tomasza Łabuszewskiego oraz dr Kazimierza Krajewskiego, historyków IPN. Przybliżyli oni widzom działalność podziemną i losy żołnierzy AK walczących na Nowogródczyźnie i Grodzieńszczyźnie w czasie II wojny światowej, nie zapominając o żołnierzach innych Kresowych Okręgów AK. W interesujący sposób przypomnieli sylwetki wybranych żołnierzy, a także omówili różne, powojenne losy żołnierzy z Kresów – łagry sowieckie, katownie stalinowskie na terenie Polski. Wykład transmitowany poprzez portal Polska360.org naszej Fundacji i jego profil na Facebook jest nadal dostępny. Zachęcamy do jego obejrzenia i udostępniania :

Uroczystości 1 marca 2021 r. rozpoczęliśmy od wizyty członków naszej Fundacji wraz z przedstawicielami PKP S.A., Fundacji Grupy PKP i Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK – partnerów tegorocznych obchodów na warszawskich Powązkach Wojskowych. W tym bardzo ważnym dla pamięci Żołnierzy Wyklętych miejscu odwiedziliśmy szereg indywidualnych grobów Łagierników i Żołnierzy Niezłomnych, w tym :

  1. groby Łagierników – żołnierzy AK : por. Władysława Bujko ps. „Lotnik” (1925-2002), ppor. inż. Zbigniewa Konopackiego ps. „Hultaj” (1925-2002), Mariana Ostrowskiego ps. „Strzała” (1923-2012) oraz Lecha Rudzińskiego ps. „Goniec” (1926-2019)
  2. grób płk Czesława Cywińskiego ps. „Skowronek” (1926-2010) – żołnierza Okręgu Wileńskiego AK, Łagiernika, Prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK
  3. grób Pani płk Lidii Lwow Eberle ps. „Lala” oraz grób twórcy niezwykle ważnej dla środowiska Sybiraków i Łagierników pieśni „Marsz Sybiraków” – Mariana Jonkajtysa
  4. groby Żołnierzy Niezłomnych – symboliczny grób gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil”, groby mjr Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”, gen. Aleksandra Krzyżanowskiego ps. „Wilk”, symboliczny grób rtm. Witolda Pileckiego, przy każdym z tych miejsc oddając hołd także pochowanym tu członkom ich rodzin – Janinie Fieldorf, Marii Fieldorf-Czarskiej, Barbarze Szendzielarz oraz Mariannie Pileckiej.
  5. Grób Bernarda Ładysza – żołnierza Okręgu Wileńskiego AK.

Zapłonęły na nich znicze naszej pamięci o ich służbie na rzecz niepodległej Polski.

Zwieńczeniem naszej wizyty na Powązkach Wojskowych było złożenie wiązanek kwiatów i modlitwa w intencji wszystkich Kresowych Żołnierzy Niezłomnych i Żołnierzy Wyklętych w Panteonie – Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych w kwaterze „Ł”. Wspomnieniami otoczyliśmy zmarłych, pochowanych w grobach w Polsce i na Kresach, tych pochowanych często w bezimiennych grobach w głębi Rosji, a także tych spoczywających w bezimiennych, często nieznanych grobach w Kraju. W sposób szczególny, wspomnieniem ich życiorysów i zapaleniem zniczy pamięci przez towarzyszącą nam stale na Powązkach młodzież z 1 LO PUL w Wołominie uhonorowaliśmy w Panteonie pochowanych tam Kresowych Żołnierzy Niezłomnych – por. Henryka Borowego-Borowskiego ps. „Trzmiel”, por. Edmunda Bukowskiego ps. „Edmund”, por. Stefana Głowackiego ps. „Smuga”, mjr Bolesława Kontryma ps. „Żmudzin”, ppor. Lucjana Minkiewicza ps. „Wiktor”, ppłk Antoniego Olechnowicza ps. „Pohorecki”, por. Zygmunta Szymanowskiego ps. „Jezierza”, kpt. Aleksandra Tomaszewskiego ps. „Al” i por. Wacława Walickiego ps. „Pesaro”.

Dziękujemy bardzo przedstawicielom PKP S.A. – Panom Andrzejowi Olszewskiemu i Rafałowi Zgorzelskiemu – Członkom Zarządu PKP S.A., Panu Filipowi Chrzanowskiemu – Dyrektorowi  Pełnomocnikowi Zarządu ds. Strategii i Projektów Rozwojowych, Prezes Fundacji Grupy PKP – Pani Katarzynie Kucharek oraz Pani Barbarze Miszczuk – Członkowi Rady Nadzorczej PKP S.A. – partnerom   obchodów za obecność wraz z nami przy grobach Niezłomnych. Dziękujemy także bardzo dyrekcji, uczniom i nauczycielom I LO PUL w Wołominie za warty honorowe przy grobach i świadectwo pamięci młodego pokolenia o Żołnierzach Wyklętych.

Zachęcamy wszystkich do odwiedzania grobów Kresowych Żołnierzy Niezłomnych w Państwa miejscach zamieszkania, poznawania ich losów m.in. poprzez Bazę Łagierników Żołnierzy AK naszego Stowarzyszenia :

https://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/

Na zakończenie obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – ponownie poprzez portal naszej Fundacji Polska360.org – mogliśmy spotkać się online 01.03.2021 r. o godz. 17.00 z kombatantkami AK – ppłk Stanisławą Kociełowicz i mjr Natalią Zarzycką. Ogromnie nam było miło posłuchać ich wspomnień i przesłania dla młodzieży. Bardzo ucieszyliśmy się także, słuchając pozdrowień Pani płk Weroniki Sebastianowicz, która z powodów technicznych nie mogła się z nami połączyć z Białorusi, ale której życiorys i losy rodziny przypomnieliśmy widzom. Jesteśmy także ogromnie wdzięczni za obecność na naszym spotkaniu i podzielenie się losami polskich rodzin, które pozostały na Kresach i za pomoc Armii Krajowej były represjonowane przez Sowietów członkom Stowarzyszenia Sybiraków i Ofiar Represji Politycznych na Białorusi na czele z Panią Heleną Giebień. Całość spotkania była dostępna poprzez Facebook dla wszystkich chętnych. Zapraszamy Państwa do obejrzenia jego transmisji i udostępniania :

Cieszymy się, iż choćby tą drogą – internetową – nie mogąc się z powodów bezpieczeństwa spotkać jak co roku na obchodach, dane nam było  się zobaczyć, usłyszeć. Życzymy wszystkim kombatantom oraz Sybirakom wiele zdrowia i wszelkiej pomyślności. Jednocześnie dziękujemy za obecność wszystkim naszym członkom, rodzinom kombatantów, przyjaciołom naszego środowiska i pozostałym widzom z Kraju i ze świata. Prosimy, nieście Państwo dalej wieść o Kresowych Żołnierzach Niezłomnych do Państwa rodzin i środowisk. Zasługują oni na naszą wieczną pamięć.

Cześć i Chwała Bohaterom !

Zarząd Fundacji

Obchody patriotyczne zrealizowane w ramach projektu „Pamięć – edukacja – tożsamość” Fundacji Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP” ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.