„Nóż w Plecy” – obchody rocznicowe

Zobacz także

Obóz językowo-historyczny dla polskich dzieci z Białorusi „W drodze do Niepodległej”

W dniach 13-19 sierpnia mieliśmy okazję organizować wyjątkowy projekt,...

Święto Żołnierzy Wyklętych – Kresowych Żołnierzy Niezłomnych

Za nami, dziesiąte już obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy...

Zwycięstwo Oręża Polskiego 1920 r.

ŚPIEWNIK PATRIOTYCZNY Szanowni Państwo, W poniedziałek 19 października odbył się koncert...

Udostępnij

16 września 2022 r., w przeddzień 83 rocznicy sowieckiej agresji na Polskę i Światowego Dnia Sybiraka w Powiatowym Centrum Kultury Fabryczka w Wołominie odbyła się uroczystość upamiętniająca wydarzenia z września 1939 roku.

Wkroczenie wojsk sowieckich na tereny wschodniej Polski 17 września zapoczątkowało masowe wywózki w głąb terytorium ZSRR, tragedię setek tysięcy Polaków zamarzających w transporcie w bydlęcych wagonach, umierających z wycieńczenia podczas katorżniczej pracy w syberyjskich kopalniach i lasach tajgi, głodzonych, katowanych, poniżanych. Tylko nielicznym udało się wrócić z „nieludzkiej ziemi” do Ojczyzny.

W gościnnej sali „Fabryczki” spotkali się przedstawiciele Sybiraków oraz władz samorządowych ze Starostwem Powiatowym w Wołominie na czele, Fundacją Polska360, Stowarzyszeniem Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej oraz młodzieżą wołomińskich szkół z Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach oraz 1 Liceum Ogólnokształcącego PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie.

Uroczystość rozpoczęło wejście pocztów sztandarowych i odśpiewanie hymnu narodowego. Po okolicznościowych przemówieniach obecni na sali Sybiracy zostali uhonorowani pamiątkowymi statuetkami i dyplomami. Całość uświetnił koncert patriotyczny pt. „Myśmy wciąż do Niepodległej szli…” w wykonaniu zespołu SojART.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Starostwa Wołomiński Adam Lubiak.
Uroczystość została zorganizowana przez Fundację Polska 360, Starostwo Powiatowe w Wołominie, Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka oraz Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.

Partnerami byli: Fundacja Wsparcia Historii i Kultury Polskiej oraz Fundacja Opieki i Jedności Kresowian. Partner medialny: Polska360 Tv.
Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy!