Wirtualne Muzeum Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie – kontynuacja 2023

Zobacz także

W naszym Ośrodku cały czas coś miłego się dzieje:)

Dzisiaj sprzątaliśmy teren, już wkrótce lato. W różny sposób też...

RELACJA z „KONCERTU JEDNOŚCI I POKOJU”- WĘGRÓW 2022

…Mówimy głośne TAK dla solidarności i pokoju Razem jesteśmy w...

Wirtualne Muzeum Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie – kontynuacja 2023

W roku 2023 przystąpiliśmy do kolejnego etapu wieloletniego projektu...

Udostępnij

W roku 2023 przystąpiliśmy do kolejnego etapu wieloletniego projektu „Wirtualne Muzeum Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie”. Po udanej realizacji „Wirtualnego Muzeum 2 Korpusu”, postanowiliśmy oddać hołd kolejnej niezwykle ważnej jednostce Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie – 1 Dywizji Pancernej, dowodzonej przez gen. Stanisława Maczka.

W bieżącym roku podjęliśmy trud, aby stworzyć wirtualne miejsce upamiętnienia powojennych losów tej wybitnej jednostki. 1 Dywizja Pancerna odegrała kluczową rolę po II wojnie światowej, a losy jej żołnierzy stanowią niezwykle istotny rozdział w historii Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Po zakończeniu konfliktu, wielu żołnierzy tej formacji zdecydowało się na los emigranta, unikając powrotu do podległej Sowietom Polski. Niektórzy, jak gen. Stanisław Maczek, zostali pozbawieni przez komunistyczne władze polskie polskiego obywatelstwa, co uniemożliwiło im powrót do Ojczyzny.

Losy tych bohaterów skierowały ich na różne zakątki świata, gdzie osiedlili się po II wojnie światowej. Wielka Brytania, Belgia, Holandia, Kanada czy Stany Zjednoczone to tylko niektóre z miejsc ich emigracji, gdzie współtworzyli polonijne środowiska. Naszym celem jest przypomnienie o ich historiach, ich poświęceniach i wkładzie w kształtowanie polskiej tożsamości poza granicami kraju.

Podobnie jak w przypadku „Wirtualnego Muzeum 2 Korpusu”, naszym priorytetem jest stworzenie zbiorczego opracowania, które połączy historie żołnierzy 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka. Odbiorcy polsko- i angielskojęzyczni będą mieli okazję zgłębić tę fascynującą historię, która dotąd nie doczekała się kompleksowego opracowania.

W trakcie prac nad projektem skupiamy się nie tylko na aspektach wojskowych, ale także na życiu codziennym i losach osobistych żołnierzy. Chcemy, aby „Wirtualne Muzeum 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka” stało się miejscem pamięci, edukacji i refleksji nad dziedzictwem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Dzięki wsparciu naszej społeczności oraz zaangażowaniu ekspertów, mamy nadzieję, że projekt ten przyczyni się do lepszego zrozumienia i docenienia bohaterskiego wkładu 1 Dywizji Pancernej w kształtowanie historii Polski po II wojnie światowej.

Dzięki owocnej współpracy z naszymi partnerami merytorycznymi, takimi jak Muzeum i Archiwum Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych im. płk. Orlińskiego w Kanadzie, Muzeum Polskie w Ameryce oraz Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej, oraz poprzez skrupulatne kwerendy w Instytucie Polskim – Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, innych polonijnych i miejscowych muzeach oraz archiwach w poszczególnych krajach, a także, co niezwykle istotne, w archiwach rodzin kombatantów 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka, jesteśmy przekonani, że we współpracy z doświadczonymi historykami i archiwistami, będącymi członkami naszego zespołu, zdołamy przybliżyć oraz udostępnić polonijnym odbiorcom, cudzoziemcom oraz Rodakom z Kraju kluczowe materiały i opracowania, które rzetelnie oświetlą powojenne losy kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, a także ich istotny wkład w rozwój polskiej emigracji.

Niezmiernie ważne jest, że dzięki potężnym możliwościom Internetu, te cenne materiały będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych, niezależnie od ich lokalizacji. Każda osoba posiadająca dostęp do Internetu będzie mogła sięgnąć po te źródła w dowolnym miejscu na świecie, o każdej porze, co umożliwi zrozumienie i docenienie dziedzictwa bohaterów 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka. To ważny krok w kierunku demokratyzacji dostępu do historii i kultury, a jednocześnie ukłon w stronę szerokiego grona zainteresowanych.

W roku 2023 Fundacja, we współpracy z partnerem – Radą Polonii Świata oraz przy aktywnym wsparciu polonijnych placówek muzealnych zaangażowanych w ten projekt, przeprowadziła intensywną kampanię promocyjną. Celem było rozszerzenie zasięgu projektu zarówno w mediach elektronicznych, jak i w mediach społecznościowych, nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami.

Współpraca z instytucjami kulturalnymi, organizacjami polonijnymi oraz placówkami edukacyjnymi była kluczowym elementem kampanii, umożliwiając dotarcie do szerokiego grona zainteresowanych. Kampania miała charakter globalny, zwracając uwagę na różnorodność odbiorców i ich pochodzenie.

Dzięki tym działaniom, udało się stworzyć szeroki front informacyjny, który umożliwił dotarcie do jak największej liczby osób zainteresowanych historią Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz losami 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka. Wierzymy, że ta wszechstronna promocja przyczyniła się do zwiększenia świadomości społecznej na temat tego ważnego projektu i zainteresowała szerokie grono odbiorców.

Wspólna praca i zaangażowanie zaowocowały stworzeniem wartościowego źródła informacji, będącego hołdem dla bohaterów 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka oraz wszystkich żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023”.

LINK DO STRONY: https://maczek.wirtualnemuzeum.org