Piknik historyczny „ZwyciężyliśMY” i uroczystości rocznicowe

Zobacz także

Historia Jednej Piosenki oraz Wspomnień Bohatera – edycja 2022 (słuchowisko, webinarium, warsztaty)

Szanowni Państwo! Fundacja Polska360 ruszyła z projektem “Historia Jednej Piosenki...

“Zaszum nam Polsko” – relacja z koncertu

23 lipca 2023 roku w Centrum Dialogu Kultur w...

Pomoc dla Ukrainy

Wolontariusze naszej Fundacji już po raz kolejny przekazywali dary...

Kresy Nieutracone 2021

Zespół Fundacji Pomocy i Więzi Polskiej KRESY RP ma...

Udostępnij

z okazji 82 rocznicy inwazji sowieckiej na Polskę17.09.2021 r., Wołomin

W dniu 17.09.2021 r. Fundacja Polska360 wraz ze  Stowarzyszeniem Łagierników Żołnierzy AK zrealizowało w Wołominie piknik historyczny „ZwyciężyliśMY”. Warsztaty historyczne, konkursy i stoiska rekonstruktorów, występy artystyczne młodzieży oraz koncert barda Macieja Wróblewskiego przybliżyły młodzieży licealnej wysiłek społeczeństwa polskiego z różnych regionów Kraju w latach 1918-1921 dla odzyskania niepodległości przez Polskę. Wspominaliśmy wspólnie Powstanie Wielkopolskie, Powstania Śląskie, walki o Lwów oraz wojnę polsko-bolszewicką 1920 r. Każdy z tych zrywów narodowych nie byłby możliwy bez wysiłku całego społeczeństwa. Polaków z dotychczasowych trzech zaborów, przepojonych jednak patriotyzmem i duchem walki o odzyskanie niepodległości Ojczyzny. Interesujące stoiska rekonstruktorów – Stowarzyszenia Historyczno-Edukacyjnego im. 7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich oraz Grupy Historycznej „Niepodległość”, a także naszej Fundacji i Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK zachęciły młodzież licealną do zadawania dociekliwych pytań, a także poznania wydarzeń również z II wojny światowej, której uczestnikami byli ochotnicy z okresu odzyskiwania przez Polskę niepodległości i ich dzieci. W trakcie pikniku prezentowana była także wystawa plenerowa naszej Fundacji „Cud nad Wisłą – Bitwa Warszawska – Operacja Niemeńska 1920 r.” powstała z okazji stulecia zwycięstw wojsk polskich w roku 1920. Aktywny udział młodzieży w konkursach historycznych podsumowany został rozdaniem nagród dla najlepszych od naszej Fundacji oraz partnera wydarzenia – Programu Wieloletniego „Niepodległa”.

Zwieńczeniem tego interesującego dnia była uroczystość zrealizowana przez Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK i naszą Fundację wraz ze Starostwem Powiatowym w Wołominie z okazji 82 rocznicy inwazji sowieckiej na Polskę. Gośćmi honorowymi uroczystości byli Sybiracy, Łagiernicy oraz kombatanci. Poczty sztandarowe wystawione przez poszczególne organizacje kombatanckie wystawili kadeci I LO PUL z Wołomina.

W trakcie tej podniosłej uroczystości odznaczenia państwowe z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości wręczył Sybirakom wicewojewoda mazowiecki – Pan Sylwester Dąbrowski wraz ze Starostą Wołomińskim – Adamem Lubiakiem. Goście honorowi Stowarzyszenia otrzymali pamiątkowe ryngrafy za ich zaangażowanie na rzecz upowszechniania wiedzy o żołnierzach AK – łagiernikach i innych ofiarach represji sowieckich. Wręczył je Prezes Stowarzyszenia – Pan Artur Kondrat wraz z Panem Starostą i Panem Wojewodą. Prezes Honorowa Związku Sybiraków Oddział Wołomin – Pani Maria Sobolewska wręczyła Panu Staroście – Adamowi Lubiakowi w imieniu Zarządu Głównego Związku Sybiraków „Złotą Odznakę Honorową za zasługi dla Związku” .

W trakcie uroczystości wspomnieniami o tragicznych przeżyciach pod okupacją sowiecką i dalszych losach rodzin polskich podzielili się m.in. Pani Maria Sobolewska, Pani Irena Biernacka (członek Zarządu Związku Polaków na Białorusi oraz Prezes Oddziału ZPB w Lidzie), a także Pani Teresa Berezowska, Prezes Rady Polonii Świata z Kanady, w liście wystosowanym z okazji uroczystości do uczestników wydarzenia.

Na zakończenie pikniku historycznego „ZwyciężyliśMY” oraz uroczystości rocznicowych 17.09.2021 r. wystąpili młodzi wykonawcy– uczniowie 1 LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie oraz Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Radzyminie (należący do Międzyszkolnego Klubu Historycznego Żołnierzy AK Ziemi Radzymińskiej), prezentując zebranym utwory patriotyczne: Gabriela Kalinowska, Szymon Wolak, Martyna Jeziórska, Maciej Pałdyna, Anna Oreszczuk.

Bardzo dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Wołominie oraz Powiatowemu Centrum Kultury Fabryczka w Wołominie za współorganizację wraz ze Stowarzyszeniem Łagierników Żołnierzy AK oraz naszą Fundacją tej ważnej dla Sybiraków i kombatantów rocznicy.

Kadetom z I LO PUL w Wołominie dziękujemy za wystawienie pocztów sztandarowych.

Dyrekcji i Zespołowi Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka w Wołominie dziękujemy za gościnę i możliwość realizacji interesującego wydarzenia edukacyjnego – pikniku historycznego „ZwyciężyliśMY” w Państwa instytucji.

Biuru Programu „Niepodległa” dziękujemy za przekazanie nagród dla młodzieży uczestniczącej w konkursach historycznych w trakcie pikniku.

Projekt został dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.