Koncert „Pamiętajmy” – Węgrów, 07.09.2021 r.

Zobacz także

Warsztaty edukacyjne i wystawa „Kresy Wschodnie II RP – ich historia i zagłada” Białobrzegi, 13-16.08.2019 r.

Na zaproszenie naszej Fundacji w dniach 13-16.08.2019 r. przybyła...

Pikniki Rodzinne w Broku i Sokołowie Podlaskim (15-16 września 2023)

15 września 2023 roku, mieszkańcy Broku i okolicznych miejscowości...

„Historia Jednej Piosenki oraz wspomnień Bohatera”

Fundacja Polska360 rusza z nową edycją projektu „Historia Jednej...

Ośrodek Polska360 w Konstancinie – postępy prac, pierwsi podopieczni.

Dzięki wsparciu całego, naszego zespołu, wolontariuszy (także naszych podopiecznych...

Udostępnij

We wtorek 7 września odbył się koncert „Pamiętajmy” zorganizowany przez Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK, którego partnerem była nasza Fundacja Polska360. Jego transmisja była dostępna na stronach Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK i portalu Polska360.org.

Koncert „Pamiętajmy” odbył się w Węgrowie, ale ze względu na sytuację epidemiczną liczba osób mogących wziąć w nim udział była ograniczona. Z tego powodu widowisko było transmitowane w Internecie, aby jak najwięcej osób mogło przeżyć je na żywo. Emisja była dostępna na stronach Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK i portalu Polska360.org.

Widowisko historyczno-muzyczne poświęcone było tym, którzy w czasie II wojny światowej oraz tuż po niej nie złożyli broni i wierzyli, że BÓG, HONOR I OJCZYZNA to jedyna droga. W trakcie koncertu zaprezentowane zostały sylwetki kilkorga  spośród tysięcy odważnych, młodych Polaków. Zebrana w Węgrowie i przed ekranami widownia bliżej poznała życiorysy członków naszego Stowarzyszenia – Bohaterów, którzy walczyli za Ojczyznę. Byli to:

Stefania Szantyr-Powolna – żołnierz Okręgu Wileńskiego AK, wieloletna  prezes (a obecnie honorowa prezes) Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK

Weronika Sebastianowicz z domu Oleszkiewicz – żołnierz Obwodu Wołkowysk Okręgu Białostockiego AK, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi i wiceprezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK

Natalia Zarzycka z domu Odyńska – żołnierz Poleskiej AK, a następnie na sowieckich już Kresach członek Związku Obrońców Wolności, wieloletnia prezes (a obecnie honorowa prezes) Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK

Stanisława Kociełowicz z domu Kowalewska – harcerka działająca w “Szarych Szeregach” Okręgu Wileńskiego AK, więźniarka sowieckich łagrów, wiceprezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK

Wanda Kiałka z d. Cejko – żołnierz Okręgu Wileńskiego AK, członek Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej

Śp. Michał Bauer – żołnierz 6 Wileńskiej Brygady AK, uczestnik Akcji „Burza” i Operacji „Ostra Brama”

Śp. Antoni Łapiński – żołnierz 10. Pułku Artylerii Lekkiej w składzie 10. Dywizji Piechoty Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, a następnie radiotelegrafista i podoficer zwiadowczy w 1. Karpackim Pułku Artylerii Lekkiej 3. Dywizji Strzelców Karpackich 2. Korpusu Polskiego, uczestnik bitwy o  Monte Cassino

Śp. Lech Rudziński – żołnierz Okręgu Wileńskiego AK, członek 5 Wileńskiej Brygady AK, a następnie 4 Wileńskiej Brygady AK, uczestnik Operacji „Ostra BramaPrezentacje życiorysów przeplecione zostały znanymi utworami patriotycznymi takimi jak: „Wojenko, wojenko”, „Modlitwa AK” czy „Rozkwitały pąki białych róż”, wykonanymi przez znakomitych młodych artystów. Na scenie wystąpili: Weronika Zdzieborska, Ewa Smerecka, Agata Jędrzejewska, Michał Steciak i Dominik Fijałkowski. Na koniec swój utwór „Armio Krajowa” wykonał bard Maciej Wróblewski.

Mamy nadzieję, że widowisko wzruszyło zgromadzonych przed monitorami widzów. Jesteśmy przekonani, że poznaliście Państwo lepiej sylwetki przedstawionych w trakcie koncertu postaci.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje 2021”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację koncertu. Zachęcamy do upowszechniania  koncertu i życiorysów naszych Bohaterów. Wsłuchajmy się w ich głos i nie pozwólmy, by kiedykolwiek zostali zapomniani. Pamiętajmy!

Nagranie koncertu jest dostępne dla wszystkich chętnych na platformie YouTube: