XXXIV MIĘDZYNARODOWY ZJAZD ŁAGIERNIKÓW ŻOŁNIERZY AK – RELACJA

Zobacz także

Obóz dla polskich dzieci z Białorusi cz. 2

Każdy dzień obozu naszej Fundacji dla dzieci polskich z...

Zaproszenie – „Historia Jednej Piosenki oraz Wspomnień Bohatera”- edycja 2023/ cz. 1

Szanowni Państwo! W imieniu Fundacji Polska360, głównego organizatora wydarzenia, zapraszamy...

Obchody rocznicy inwazji sowieckiej na Polskę

Jak co roku o godz. 17.00 dnia 17 września...

Relacja z wydarzenia w Warszawie / 17 września – 84. rocznica agresji sowieckiej na Polskę

Dnia 17 września 2023 roku, przy skwerze Matki Sybiraczki,...

Udostępnij

W dniu 30 maja z różnych części Kresów II Rzeczypospolitej oraz różnych zakątków Polski do Pułtuska przybywali Kombatanci oraz zaproszeni goście na XXXIV Międzynarodowy Zjazd Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.

Najważniejszy Dzień Zjazdu rozpoczął się mszą świętą w Bazylice Zwiastowania NMP w Pułtusku. Nabożeństwo sprawowane było w intencji Ojczyzny, zmarłych i żyjących Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej oraz ich rodzin.

Kolejnym punktem Zjazdu była uroczysta inauguracja XXXIV Zjazdu , na którą przybył Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan Józef Kasprzyk, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej oraz liczne delegacje samorządowe. Gościem honorowym Zjazdu była Marszałek Senatu Pani Maria Koc.

Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem polskiego hymnu oraz Hymnu Łagierników. Następnie delegacja Zarządu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej zapaliła znicz pamięci. Prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej odczytał nazwiska Łagierników, którzy od ostatniego Zjazdu odeszli na wieczną wartę.

W słowach skierowanych do Kombatantów Szef Urzędu ds. Kombatantów dziękował Łagiernikom za ich trud i poświęcenie, abyśmy MY mogli żyć w wolnej i suwerennej Polsce. Pani Marszałek Maria Koc zwróciła się do młodzieży z apelem, aby brali za wzór Żołnierzy Armii Krajowej, którzy swym heroizmem, uporem i niezłomnością walczyli o wolną Polskę. Odczytane zostały także listy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Marszałka Senatu RP Marka Kuchcińskiego oraz Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka.

Szczególnym wydarzeniem podczas Zjazdu było odczytanie decyzji Ministra Obrony Narodowej o mianowaniu na wyższe stopnie wojskowe Łagierników Żołnierzy AK. Decyzją Ministra Mariusza Błaszczaka na stopień majora został awansowany Pan Franciszek Chrostowski oraz na stopień podpułkownika Pani Stanisława Kociełowicz.

Za działalność na rzecz etosu Armii Krajowej Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych medalem Pro Bono Poloniae odznaczył Prezesa Stowarzyszenia – Pana Artura Kondrata.

Następnie Medale Pro Patria z rąk Ministra Kasprzyka otrzymali:

Irena Biernacka
Krzysztof Hoffmann
Agnieszka Kaczyńska
Jolanta Murawska
Grzegorz Sośnicki
Grzegorz Sul
Piotr Wiktorski

Podczas Zjazdu przyznano:

Ryngrafy Pamięci Walk i Męczeństwa Łagierników Żołnierzy AK za zasługi na rzecz zachowania etosu Armii Krajowej i służbę dla Ojczyzny – otrzymali je Pani Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, sędzia Bogusław Nizieński oraz Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK – Pan mjr prof. dr hab. Leszek Żukowski.

Odznaczenia Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej – Złote i Srebrne Kresowe Krzyże Pamięci za zasługi na rzecz działalności i pamięci o Kresach Wschodnich oraz Dyplomy Uznania przyznane przez Kapitułę osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej oraz propagowania wiedzy historycznej o Armii Krajowej.

Na zakończenie uroczystości zebrani mogli obejrzeć film o wydarzeniach zrealizowanych przez naszą organizację od ostatniego Zjazdu, a także dowiedzieć się o prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz partnerską Fundację Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP” projektach edukacyjnych, archiwalnych i naukowych.

Niezwykle wzruszającym momentem było odśpiewanie przez młodzież uczestniczącą w Zjeździe z Polski, Litwy i Białorusi „Hymnu” skomponowanego przez Pana Macieja Wróblewskiego oraz odtworzone zebranym podziękowania nagrane przez dzieci polskie z Białorusi za przywożone, co roku paczki dla ich rodzin. Pani Monika Brzezińska Dyrektor ds. Pomocy Polakom na Wschodzie podsumowała działalność charytatywną Stowarzyszenia i ostatni projekt dla dzieci „Kresowy Dzień Dziecka”

Zwieńczeniem artystycznym wydarzeń dnia inauguracji Zjazdu był wieczorny koncert Anny Przybysz z orkiestrą „Ordonka Palace” pt. „Ku wolności unosił nas śpiew”.

Kolejne dni Zjazdu obfitowały w spotkania z młodzieżą, która mogła posłuchać wspomnień Łagierników i Sybiraków. W Zjeździe uczestniczyli, bowiem Żołnierze AK Łagiernicy z Polski, Białorusi i Litwy, polscy Sybiracy z Litwy i Białorusi, rodacy z Litwy. Dzięki występom artystów w szczególności artystów z Ukrainy Zjazd przejdzie do historii, jako wyjątkowy pod względem artystycznym. Zjazd uświetnił również swym występem Maciej Wróblewski.

Zjazd zakończyły gorące pożegnania uczestników w niedzielę 02.06.2019 r. z wiarą na spotkanie się w tym samym gronie już za rok.